Csoportfoglalkozás

A köznevelési törvény szerint minden 6. életévét augusztus 31.-ig betöltött gyermek meg kell, hogy kezdje általános iskolai tanulmányait. Abban az esetben maradhat óvodában, ha a szakértői bizottság, vagy az óvoda vezetőjének javaslata alá támasztja, hogy indokolt még egy év óvodai nevelés, oktatás a gyermek számára.
Nem szabad azonban elfelejteni a szülő tapasztalatait, hiszen ő ismeri legjobban gyermekét, s nem kevés esetben kelt dilemmát a szülő számára: mit is csináljon? Beírassa figyelmetlen, fáradékony, fejlődésében lassabb ütemű, beteges, ügyetlen kezű, szertelen viselkedésű gyermekét? S ha igen, jön a következő kérdés: milyen típusú iskolába?

Az iskolaérettségnek több kritériuma van (bővebben itt!):

  1. testi fejlettség (hiszen a megpakolt táskát cipelnie kell, még ha a hátán, akkor is), ide tartozik a kéz izmainak érettsége is (sok gyerek három-négy ujjal fogja a ceruzát)
  2. testkontroll, mozgáskontroll (ami nemcsak az egy helyben ülés, a mozgás összerendezettség feltétele, hanem az irányok tudatosításának is szerves része), ami hatással van a figyelem tartósságára, pontosságára, a füzet és a test egymáshoz való viszonyának helyes „beállítására”
  3. a tanuláshoz szükséges alapképességek (szem-kéz összerendezettsége, hallási-, vizuális ingerek differenciálása, tagolása; sorrendiség helyes alkalmazása minden modalitásban; memorizálás, stb.)
  4. teljesítményigény, feladattartás megléte
  5. verbális területek érettsége (szókincs, általános tájékozottság, stb.)
  6. mennyiség-állandóság kialakulása hatos számkörben, műveletvégzés konkrét szinten, stb.
  7. és nem utolsó sorban: szociális érettség

A fenti területek közül, ha valamelyik kevésbé megalapozott, tanulási nehézséget, s kísérő tünetként magatartás problémákat generálhat. Tehát nagyon fontos, hogy felkészülten kezdjék meg gyermekeink az általános iskolát!!
A tanulás alapja a játék. Egy bölcs mondás szerint amilyen a gyermek játéka (játékhoz való hozzá állása), olyan lesz a tanulása (tanuláshoz való hozzá állása). Tehát nem szószerinti tanulással, hanem játékos, hétköznapi tevékenységekkel, sok közös (szülő-gyermek) élményszerzéssel segíthetjük elő képességeinek kibontakozását.
Az Iskolára hangoló foglalkozások a sikeres tanuláshoz szükséges képességek kibontását, megerősítését célozza meg kiscsoportos keretek között - kiegészítve a szülőknek adott tanácsokkal, ötletekkel.

A foglalkozásokat négy csoport indításával tervezem:

A 2015. július 1. és augusztus 15. közötti csoprtos foglalkozások tervezése folyamatban van.