Intézmények

oktatási intézmény

Oktatási intézmények: - az óvodákban, iskolákban egyre több magatartásproblémával, beilleszkedési nehézséggel küzdő gyermek tanul. Több éve rendszeresen vezetek pedagógusok számára e témakörben képzéseket, továbbképzéseket a B.A.Z.-Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet megbízásában. E képzéseken a tanuló személyiségének megismerésének módszereinek elsajátításával, a konfliktuskezeléssel párhuzamosan a pedagógus személyiségével is dolgozunk.

                                         - prevenciós jelleggel iskolák felkérése alapján lehetőség nyílik igény esetén tanulók és szüleik számára költségmentes pszichológiai tanácsadás igénybevétele. A költséget az iskola vállalja át a szülőktől. A tanácsadásra jelentkezés történhet szülői, tanulói kérésre, vagy pedagógus javaslatára. A tanácsadás során biztosított a teljes diszkréció a tanuló és a szülő irányába.

 

Gyámhatóság

Gyámhatóságok: Válást követően nem mindig sikerül a szülőknek közös nevezőre jutni gyermekükkel/gyermekeikkel való kapcsolattartásra vonatkozóan. A szülők egymással szemben megélt indulataik szenvedőalanyai a gyerekek. Amennyiben a problémát nem sikerül személyesen megoldani, intézményi keretek között, pszichológus bevonása révén történik ennek orvoslása. Mint gyermekvédelmi szakértő, gyámhatósági felkérésre végzem a kapcsolattartásban résztvevő személyek vizsgálatát, s ennek eredményeként születik meg a javaslattétel.

 

Gyermekvédelem: a gyermekotthonok vezetői számára szervezett „burn-out” tréning zárását követően kapott pozitív visszajelzések megerősítettek abban, hogy a gyermekvédelem területén még sok teendő van nemcsak a vezetők, hanem a beosztottak lelki egészségének „karban tartása” terén.